10_diptychon_birth

     Anima mundi I (Geburt) Diptychon 2 x 30 x 40cm Photoprint 2003

 

diptychon live

     Anima mundi II (Leben) Diptychon 2 x 30 x 40cm Photoprint 2003

 

diptychon_dead

     Anima mundi III (Tod) Diptychon 2 x 30 x 40cm Photoprint 2003